Порталът за дарители Ви дава възможност да подкрепите служението на Агапе България, както направите дарение към служител, които подкрепяте, служение към което сте включени или с което сте съпричастни или да подкрепите някои от текущите ни проекти! Порталът Ви дава възможност да направите еднократно дарение или да се регистрирате за автоматични регулярни месечни дарения към служител, служение или проект.  Благодарни сме за Вашата подкрепа!